Epicure

Epicure, yara bakımı ve tedavisinde yaygın kullanıma sahip olan bir terapi sistemidir. Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle, Negatif Basınçlı Yara Terapisi (ing. Negative Pressure Wound Therapy- NPWT); akut, kronik, kaviteli yaralar, travmalar, diyabetik yaralar, basınç ülserleri (yatak yarası), arteriyel ve venöz ülserleri, ameliyat insizyonları, greftler ve flepler, abdominal yaralar, ciltteki kısmi ve tam kat kalınlıktaki doku kayıpları vb. tüm yara tiplerinde hızlı bir iyilesme sürecine katkı sağlamak üzere kullanılmaktadır.

Epicure, tasarımına uygun olarak üretilen pansuman setleri, yara yatağını enfeksiyona karşı korur. Aynı zamanda, yaradaki fazla eksudanın emilimini ve iletimini sağlar. NBYT Cihazı, yaradaki akıntıları negatif basınç ile toplama haznesine toplayarak sıvı yönetimini gerçekleştirir. Epicure NBYT sistemi, yara için oluşturduğu optimum pansuman koşulları ve uyguladığı negatif basınç koşulları sayesinde yara iyileşmesinde rol alan birçok faktörü pozitif olarak destekler. Bu sayede, tedavi sürecini kısaltır.

EpiCURE Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemi, pansuman yapma sıklığını azaltmaya yardımcı olur. Kesintisiz bir tedavi olanağı sağlarken iyileşme süreci zorlu olan yaralarda en iyi seçeneği sunar.

Endikasyonlar

  • Diyabetik ülser (Diyabetik Ayak). 
  • Arterial/venöz ülserlerinde.
  • Ameliyat sonrası insizyonlarda.
  • Greftler ve fleplerde.
  • Abdominal yaralarda.
  • 2. ve 3. derece yanıklarda.
  • Kısmi veya tam kat kalınlıktaki doku kayıplarında hızlı ve etkili iyileşme sürecini desteklemek için kullanımı endikedir.

Ürün Modları 

Negatif Basınçlı Yara Terapisi

Sürekli Vakum Terapi

Sürekli vakum terapi, yara pansumanına terapi süresi boyunca sabit bir değerde vakum uygulayarak iyileşmeyi destekleyen terapi yöntemidir.

Cihaz, hekim tarafından öngörülen vakum değerlerine ayarlanır ve terapi bitinceye kadar yara pansumanını belirlenen negatif basınç değerinde tutar.

Aralıklı Vakum Terapi

Aralıklı vakum terapi, yara pansumanına belirlenen zaman aralıklarında negatif basınç uygulanan terapi yöntemidir.

Terapi başlatılmadan önce terapi için belirlenen vakum değeri, vakum uygulama süresi ve bekleme süresi girilerek cihaz çalıştırılır. Cihaz, terapi bitirilinceye kadar vakum uygulama ve bekleme döngüsünün belirlenen süreye göre tekrarlanmasını sağlar.

Negatif Basınçlı Yara Terapisi

Dual Vakum Terapi

Dual vakum terapi, yara pansumanına iki farklı değerde vakum uygulanan terapi yöntemidir.

Terapi başlatılmadan önce uygulanacak yüksek ve düşük vakum değerleri ve uygulanacakları süreler girilerek cihaz çalıştırılır. Cihaz, terapi bitirilinceye kadar belirlenen süreler dahilinde yüksek vakum – düşük vakum döngüsünün tekrarlanmasını sağlar.

Negatif Basınçlı Yara Terapisi