Bioxi ® – Hayvan Sağlığı

Bioxi® yara bakım yanık tedavıisi dezenfektan

Bioxi ®

BİOXİ ANİMAL HEALTH SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILMALIDIR.

Mikrobiyosid bir üründür. Özel cihazlar kullanılarak, hiçbir kimyasal katılmadan üretilmişdir. Bu nedenle, Oldukça güçlü ve geniş bir anti-mikrobiyal etkiye sahiptir. Çevre dostu yüksek düzey dezenfektandır. Dolayısıyla, medikal, endüstri, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ekonomik zarara neden olan birçok bakteri, fungus ve virüsü hızlı ve güvenilir bir şekilde yok eder. Saha çalışmalarına 2009 yılında başlamıştır. 2015 yılından itibaren; medikal, endüstri, tarım, hayvancılık alanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Daha sonra, 2016 yılında güncel yönetmeliklere uygun ruhsatlandırılmıştır. Sektörde geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Sonuç olarak, doğaya, insanlara, hayvanlara, böceklere ve bitkilere zarar vermeyen, yüksek düzey dezenfeksiyon yapabilen ürün olarak onay almıştır.

Bioxi ®
Bioxi ®
Bioxi ®

Hayvan Sağlığı için Bioxi

Alkol, iyot, antibiyotik, steroid, bitkisel yağ ve hiçbir kimyasal madde içermez. ileri teknoloji kullanılarak üretilen yeni nesil bir yara bakım antiseptiğidir. Bakteriler, Virüsler ve Mantarların duvar yapısından DNA ‘ sına kadar tüm yaşamsal fonksiyonlarına etki eder. Bu nedenle, saniyeler içerisinde öldürür.

Mikroorganizmaların antibiyotiklere direncinde etkili olan ve mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, Biyofilm tabakayı yok eder. Aynı zamanda, bu tabakanın altındaki zararlı mikroorganizmaların da ortamdan yok olmasını sağlar.

Alkol ya da iyot içeren Antiseptiklerin, sağlıklı dokuda yer alan Keratinosit ve fibroblastlara verdiği zararın aksine, Bu hücrelerin proliferasyonun (çoğalmasını) arttırıcı etkinliği ile yaranın iyileşme sürecini hızlandırır.

Memeli canlıların cilt dokusu ile uyumlu olarak dengeli bir pH ‘a sahip olan Bioxi; her türlü yaranın yıkanması (İrrigasyonu) ve ölü dokuların temizliği (Debridmanı) için uygun. Ayrıca, açık yarada bulunan yabancı cisimlerin, hasarlı veya enfekte dokuların, cerrahi olarak tamamen çıkarılması ve yaranın temizlenmesi sırasında güvenle uygulanabilir.

Yara bölgesinde optimum iyileşme koşullarının sağlanmasında bugüne kadar kullanılan ürünlere göre, ileri teknoloji kullanılarak geliştirilmiş önemli bir alternatiftir. Etkili olduğu kadar da son derece güvenlidir.

Bugüne kadar yapılan Laboratuvar ve klinik çalışmalarında hiçbir yan etki ile karşılaşılmamıştır.

Herhangi bir reaksiyona yol açmaz. bu nedenle, yara iyileşmesinde en önemli sorun olan sağlıklı dokuda meydana gelebilecek hasarlara neden olmaz. Ayrıca, klinik çalışmalarda irrite (Tahriş edici) olmadığı kanıtlanmıştır.

Açık yara üzerine uygulandığında ağrı, acı ya da yanma hissi yaratmaz. Aynı zamanda, herhangi bir kalıntı bırakmaz ve yıkama gerektirmez. Bu sebepten, uygulayan kişilerin herhangi bir koruma önlemi almasına gerek yoktur.

Bioxi yara bakım yanık tedavıisi dezenfektan

Mad Workers yara bakım yanık tedavıisi dezenfektan
bioxi

Mad Workers yara bakım yanık tedavıisi dezenfektan